top of page

Er Bibelen Guds Ord?


Har hørt enkelte forkynnere påstå at Bibelen ikke er Guds ord, men at den inneholder Guds ord – men er dette den holdning Jesus hadde skriften?

Det stemmer at det er avsnitt i Bibelen hvor det ikke direkte er Gud som taler – Ja, faktisk så er det meste av Bibelen ikke direkte sitat fra Guds munn. Så i den forstand så vil det jo bety at ganske lite av Bibelen faktisk er Guds ord – ja, noe er til og med sitater i fra djevelen og hans demoner.

Men Jesus selv tok skriften tok skriften veldig alvorlig, og mente at hver bokstav var viktig. Han taler heller ikke særlig positivt om dem som ønsker å oppheve skriften.

Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå – før alt er skjedd. Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket.

— Matteus 5:17-19

MÅ ALT VÆRE DIREKTE SITATER FRA GUD?

Det meste av Bibelen er historisk gjengivelse, poesi, visdoms litteratur og brev skrevet til forskjellige menigheter og personer – altså skrevet av mennesker. Bibelen inneholder mange profetiske budskap, men heller ikke alle av disse er direkte sitater fra Guds munn. Hvorfor kaller vi så Bibelen for Guds ord?

Selv om de som skrev Bibelen ikke skrev ned direkte sitater fra Guds munn så åpenbarer skriften at det er Gud som er inspirasjonskilden bak hvert et ord.

Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.

— 2. Timoteus 3:16

Bibelen er den bok Gud har gitt oss for å åpenbare seg selv for oss mennesker. Det betyr ikke at Han ikke også åpenbarer seg gjennom naturen og ved den Hellige Ånds tale. Men Bibelen er den rettesnor vi har fått for å måle all annen åpenbaring opp imot.

Både i Apostlenes Gjerninger kapittel 17 og flere steder i hans egne brever siterer Paulus hedenske poeter eller bruker kjente ordtak. Men når han gjorde det så gjorde han det inspirert av den Hellige Ånd.

Betyr det at Gud står inne for alt hedenske poeter sier? Nei, det betyr bare at Han valgte å bruke de sitater som ble brukt, for å åpenbare mer av seg selv for oss.

I Judas brev, så siteres det var Enoks bok. Betyr det at hele Enoks bok burde ha vært med i Bibelen? Nei, det tror jeg ikke, men det betyr at Gud står inne for det som Judas siterte.

HVA NÅR DET ER DJEVELEN SOM TALER?

I 2. Timoteus 3:16 står det ikke at hele skriften er direkte sitater fra Guds munn, men det står at hele skriften er “innblåst av Gud”. Paulus sier også at skriften er nyttig til “…opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd…”.

Ikke alt som skjer i Bibelen er Guds vilje, men Gud har valgt å ta det med fordi det Han kan bruke det til å lære, tilrettevise og veilede oss. Med andre ord har Han valgt å også ta med feilgrep folk gjorde for å vise oss konsekvensen av deres valg.

…Det som hendte med dem, skulle være til advarsel. Det ble skrevet til rettledning for oss..

— 1. Korinterne 10:11

Når vi leser historien om når djevelen fristet Jesus i ørkenen, kan vi lære noe både om Jesus, hvordan man seire over fristelser og hvordan djevelen arbeider. Selv om beretningen ikke er direkte sitat i fra Guds munn, har Gud valgt å ta den med i sitt ord, fordi nettopp denne beretningen kan være til hjelp for oss.

Når David falt i synd med Batseba, var hverken Davids fall eller de konsekvenser som fulgt Guds vilje. Men Gud har valgt å ta historien med fordi det er mye vi kan lære av denne historien – ikke minst om Guds ufattelige nåde ovenfor dem som omvender seg og søker Ham.

IKKE ALT ER SITATER FRA GUDS MUNN

Det er riktig at ikke alt i Bibelen er Guds ord i den forstand at alt som står der er sitater fra Hans munn – men det er Han som står bak innholdet.

Hver bokstav, setning og historie er nøye utvalgt av Ham. Hvert profetisk budskap, dikt og visdomsord er innelåst av Ham og tatt med fordi Han ønsker å åpenbare seg selv. Bibelen er Hans budskap, Hans ord og Hans åpenbaring til oss mennesker – og vi gjør smart i å ta den til oss.

Udvalgte blogindlæg
Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page