MISJONS RAPPORT // OKTOBER 2020

BLOGG INNLEGG

Gud gjør mer enn det vi kan se!

På bilde ser du en av de unge fra menigheten bli døpt. Han heter Bogdan, er fra Hviterussland, men har bodd i Lublin de siste årene fordi han har studert her. 

baptism2.jpg

Nå begynner det vel å bli på tiden med en liten oppdatering i fra arbeidet her i Polen. Månedene går jo fort og før man vet ordet av det er høsten i gang, sommeren forbi og varme byttet ut med vind og regn. Kanskje høres det litt pessimistisk ut, men det er ikke negativt ment. Jeg tror hver årstid bærer med seg sin egen velsignelse, men ofte går vi glipp av disse fordi vi er så opptatt av varmen som forsvant — la oss heller se etter hva Gud har forberedt for oss i denne tid.

 

For oss her i Polen har september vært atskillig mer travel enn månedene forud. Barna har begynt på skolen igjen (her i Polen begynner de i September), Kasia har begynt på jobb, og jeg har besøkt både Ålborg og Ikast i Danmark, og Tanów her i Polen. Jeg har vært i Tarnów et par ganger tidligere med evangeliserings-team, men denne gangen var det kun meg.

 

På reisefot igjen

Man kan nok ikke si at ting er kommet helt tilbake til normalt igjen, med tanke på COVID-19, men mange av de faste tingene vi gjør er kommet i gang igjen. Vi holder søndagsmøter, mer eller mindre som før, både i den Polsk menigheten og i det Internasjonale fellesskapet, men det er ikke like mange som kommer på møtene som før. Street Church er startet opp igjen og under kan du se en 5 minutters presentasjon av hva Street Church er.

Skoleavslutning

I august hadde vi også avslutningen av Bibelskolen. Vi skulle egentlig hatt avslutningen før sommeren, men på grunn av COVID-19 ble det utsatt.

 

Fordi avslutningen først var i august har vi valgt å ikke ha et nytt kull nå i år, men heller starte opp igjen i Januar. I stede for kommer vi til å bruke høsten/vinteren til å promotere Bibelskolen ved å besøke forskjellige menigheter i distriktet.

bibleschool-1.jpg

På bilde til venstre ser du de fleste av elevene samlet og på bilde til høyre er vi i gang med å be for hver enkelt elev som en del av skoleavslutningen. 

Over landegrensen

Som jeg nevnte i begynnelsen besøkte jeg Danmark i september og dette var den første utenlandsturen på lenge. Selv om turen ikke gikk lenger enn til Danmark var det nesten et lite gjennombrudd.

 

På turen fikk jeg kjørehjelp av Bogdan som var blitt døpt noen uker tidligere. For ham var det nærmest et bønnesvar å kunne være med til Danmark og for meg var det fantastisk å ha litt ekstra hjelp når det kom til kjøringen. Siden han nettopp var blitt døpt var det godt å kunne bruke litt ekstra tid med ham. Vi fikk mange gode samtaler om Bibelen og det å leve som en kristen — og siden det er en lang biltur hadde vi god tid.

me-bogdan-and-jesus.jpg

På veien fra Polen til Danmark overnattet vi i nærheten av Europas største Jesus statue. Vi bestemte oss derfor å ta en titt siden vi var i nærheten. Siden statuen er i Polen er det nesten litt overraskende at det er en statue av Jesus og ikke av Maria.

I Danmark var jeg med til Europe Harvest sitt årsmøte og talte på kveldsamlingen der. Dette var en fantastisk samling med mange gode mennesker som har et hjerte for å nå ut med Evangeliet. Etter møtet kjørte vi videre til Ikast, hvor jeg talte til deres søndagsmøte. Selv om det nå er 6 år siden vi bodde der, opplever vi det fortsatt som å komme hjem, hver gang vi besøker menigheten der. Etter møte fikk vi litt tid til å snakke med venner og kjente, men vi kunne dessverre ikke være igjen så lenge. Vi måtte være tilbake i Lublin igjen i løpet av tirsdagen, så derfor gikk turen fort videre.

Gud er i ferd med gjør noe i Europa i dag.

Samme dag som Bogdan ble døpt, var det også to andre som ble døpt. De hadde uavhengig av hverandre, og mer eller mindre på samme tid, kontaktet menigheten — og på mange måte var deres historie veldig lik. Begge var blitt frelst kun ved at de hadde begynt å lese i Bibelen og de hadde opplevd hvordan Den Hellige Ånd både ledet dem og lært dem ting i fra Guds ord. Når de kontaktet menigheten var det fordi begge kunne se at i følge Bibelen måtte de bli døpt. Siden de ikke kjente noen kristne søkte de på Internet og kom på den måten i kontakt med menigheten.  

 

At disse to kontaktet menigheten, mer eller mindre på samme tid, uten å kjenne til hverandre, tror jeg ikke er tilfeldig. I tillegg har vi også møtt andre de siste årene med lignende historier. For meg er det en tydelig bekreftelse på at Gud er i ferd med å gjør noe i Europa. Selv om vi ikke alltid ser det så tydelig, er det mange som sitter hjemme og møter Gud alene foran en åpen Bibel. Mange finner Gud på Internett, men mange kommer også til tro, kun ved at de leser Bibelen.

 

Derfor tror jeg det er viktig at menigheten er synlig på Internett. Vi har også opplevd at flere nye har kommet til menigheten den siste tiden, fordi de har sett våre møter på FaceBook. Hver søndag streamer vi møtene, og hver uke er det mellom 500-800 som klikker inn på vår livestream. Vi kan også se at flere av dem faktisk sitter å følger med en stund.

 

Det positive med dette, for oss som menighet, er at dette er med å senke terskelen for mange. Ved at de først kan se møtene online, blir det litt lettere å ta steget fult ut å komme i person.

 

Et legeme — mange lemmer

Når Paulus underviser om menigheten i Romerbrevet 12 sier han i vers 4 “Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver”. Ulikheter kan ofte bli oppfattet som splittelse, men når det kommer til Guds rike er ulikhetene et utrykk for mangfold. Vi er alle del av samme legeme, men vi har alle ulike oppgaver. Vi konkurrerer ikke med hverandre, men vi søker å utfylle hverandre. Når vi gjør vår del, blir det samtidig lettere for andre å gjør sin del. Når hvert lem gjør sin oppgave kan Kristi legeme her på jord, effektivt utfylle den oppgave Gud har tenkt.

 

Dette kommer veldig tydelig til syne når det kommer til misjonsarbeid. For når man driver med misjon merker man på kroppen hvor avhengig man er av andre brødre og søstre. Dette gjelder ikke kun økonomi, men også når det kommer til forbønn og oppmuntring.

 

Derfor er vi utrolig takknemlige for alle dere som er med å støtter det arbeid vi gjør her i Polen og andre steder. Ja, i siste ende er det Gud som er vår forsørger, men Han bruker ofte sitt legeme når Han skal ha gjort ting her på jorden. Når vi har våre daglige familie andakter med barna ber vi ofte for alle dere som er med å støtter oss. Vi er ikke en arme av enkeltindivider, men et legeme bestående av mange lemmer — alle med hver sin oppgave som til sammen utgjør et større bilde. 

 

Vår bønn er at vi må kunne utfylle den oppgave vi er satt til å gjøre og det gir både nytt mot å ny styrke når vi tenker på alle dere som står sammen med oss. Må Gud velsigne dere rikelig og både styrke og bevare dere!

 

       Vennlig Hilsen

       Kasia & Ronald Gabrielsen 

ØKONOMISK STØTTE

vipps.png
Du kan nå ogsåstøtte via VIPPS Mitt VIPPS nummer
er: 542239

Du kan også bruke følgende kontonummer:

NORGE: 3080.30.41373

DANMARK: 5039 - 0001186587

Takk til alle dere som også støtter økonomisk!