MISJONS RAPPORT // JANUAR 2019

BLOGG INNLEGG

Selv om mat og klær ofte er hoved grunnen til at de kommer, har mange av dem også en åndelig lengsel. Når de står i matkøen kan man se at de lytter til budskapet som blir forkynt og etter at de har fått mat er det flere av dem som spør om forbønn. Det har også vært sterkt å se at noen av dem som i starten kom for å få hjelp, nå er blant dem som hjelper til. Flere av dem har også blitt både frelst og døpt.

BIBELSKOLE PRAKSIS

Siden Kasia og jeg er engasjert i Street Church var det naturlig å involvere bibelskole studentene i dette arbeidet når de skulle ha sin bibelskole praksis. Kulde var ingen hinder og sammen med teamet fra Hosanna var de med å hjalp både åndelig og praktisk. 

 

I bitende vinterkulde delte elevene vitnesbyrd, forkynte evangeliet, hjalp til med matutdelingen og bad for dem som søkte forbønn. Men det var ikke kun de fattige som ble velsignet, for når vi samlet elevene senere på kvelden kunne vi merke at dagen hadde satt et positiv preg på dem.

 

Vi kan tydelig merke at bibelskolen er til velsignelse, både for dem som går på skolen og for menighetene de kommer fra. Den siste undervisnings helgen vi hadde var emnet den Hellige Ånds gaver og flere av elevene fikk oppleve at den Hellige Ånd også kunne bruke dem. Vi legger nemlig vekt på at undervisning ikke kun skal være teoretisk, men at det skal være mulighet for å praktisere det de lærer.

Selv om Januar ikke har mye varme å by på, rent værmessig, har vi allikevel kunnet spre varme her i Polen. Kanskje ikke værmessig, men i form av hjelp til folk som trenger ekstra omsorg i disse kalde vinter månedene. Street Church, er et arbeid startet av menigheten Hosanna. Målet er å gi mat og klær til de fattige, samtidig som de også får Evangeliet forkynt. Noen vil kanskje si at de fattige kun kommer på grunn av maten og klærne, men det stemmer ikke helt.  

04.jpg

Vinterkulde og gatemøte

03.jpg

Sise helg arrangerte Bibelskolen, i sammarbeid med lokale ungdommer fra forskjellige menigheter i distriktet, en ungdoms konferanse. Konferansen var en stor success og Tormod Bakkevold fra Euromission var hovedtaler.

MENIGHETEN

Når det kommer til menigheten hadde vi i Januar det første offisielle menighetsmøte, hvor menigheten også offisielt ble startet. I praksis så har vi jo hatt møter siden september i fjor, men nå er vi offisielt en del av pinsebevegelsen her i Polen.

05.jpg

I forbindelse med innvielsen hadde vi også besøk av Władysław Wigłasz som er den øverste leder for pinsebevegelsen i området rundt Lublin. På tross av den konflikt som var sist år i forbindelse med at menigheten ble startet, var han glad for å se menighetens utvikling og at nye mennesker også var kommet til.

Vi har den siste måneden opplevd at noen av de “nysgjerrige” har begynt å komme mer fast og noen av dem har også begynt å engasjere seg mer.

Å bygge menighet krever tålmodighet og det finnes ingen “quick-fix”, men samtidig er det også berikende å se en ny menighet ta form. Jesus har lovet at Han vil bygge sin kirke og vi har det privilegium å kunne være en del av det Han gjør.

TAKK TIL DERE SOM STÅR SAMMEN MED OSS!

Takk til alle dere som ber og støtter oss i arbeidet her i Polen. Det betyr mye for oss å vite at det er folk som følger det arbeid vi gjør. Vi tror og ber om at Gud vil lønne dere alle rikelig igjen, slik som Han har lovet i sitt ord.

 

Vennlig Hilsen

— Kasia & Ronald Gabrielsen

Mange ting begynner å falle på plass og vi opplever at nye mennesker kommer til. Naturlig nok er noen av dem som kommer i fra Charisma, men det er også andre som er begynt å kommer som ikke har vært med i noen annen evangelisk menighet her i Lublin før.


Ny tur til Ungarn

I desember reiser jeg til Ungarn igjen for å undervise på Bibelskolen for sigøynere som jeg er en del av. Denne bibelskolen er et samarbeids prosjekt mellom flere organisasjoner og menigheter, men arbeidet ledes av Jan Hoholm og Aksjon for Håp sitt arbeid.

Det har vært spennende å få være med i dette arbeidet og denne gangen er det også noen unge mennesker her fra Lublin som blir med. De andre ganger har vi opplevd god respons på undervisningen, folk har blitt helbredet, fylt med Den Hellige Ånd og satt i brann – så jeg i stor forventning til denne turen også.


Takk for forbønn og støtte

Selv om vi har opplevd mye positivt den siste tiden har det også vært en del utfordringer, både åndelig og materielt. Derfor er vi utrolig takknemlig for dere som står sammen med oss i bønn. Vi vet at den virkelige kampen er åndelig og derfor er det i bønn de virkelige seierene vinnes. Gud er trofast og Han har lovet å gi oss all nåde i rikelig mål – og Han hører når Hans folk ber.

Om du ønsker å være med å be for oss og arbeidet kan du være med å be om følgende emner:

  • Guds visdom når det kommer til arbeidet med den nye menigheten

  • At de elever som er på bibelskolen må få oppleve gjennombrudd og vekst sine personlige liv.

  • At vi må har det vi trenger økonomisk.

  • Guds velsignelse og beskyttelse for de neste reiser jeg skal på

  • Guds velsignelse og beskyttelse for oss som familie.

      Vennlig Hilsen

      Ronald Gabrielsen

sign-trans.png

ØKONOMISK STØTTE

vipps.png
Du kan nå ogsåstøtte via VIPPS Mitt VIPPS nummer
er: 542239

Du kan også bruke følgende kontonummer:

NORGE: 3080.30.41373

DANMARK: 5039 - 0001186587

Takk til alle dere som også støtter økonomisk!