top of page

NYHETSBREV

ARTIKLER

Vil du bli misjonær?

Hva er vel bedre enn å bruke livet sitt på noe som har evig betydning? Det kan man selvfølgelig gjøre der hvor man bor, men ofte vil Gud også kalle deg til andre steder. Når Jesus gav sine disipler misjonsbefalingen, var det en befaling om å "Gå ut" og ikke om å "Bli hjemme". Derfor tror jeg Gud på en spesiell måte velsigner det å reise ut i evangeliets tjeneste.

Ønsker du å ta misjonsbefalingen på alvor? Ønsker du å sette av 6 måneder eller 1 år for å innvie deg i tjeneste for Gud? Da ønsker vi å hjelpe deg, ved å legge til rette for at du kan gjøre nettopp dette.

MISJONÆR I POLEN

Vi har vært misjonærer i Polen siden 2014 og før det var vi misjonærer i Danmark i ca. 10 år. Vi har hatt flere som har valgt å sette av noen måneder/år for å hjelpe i arbeidet og nå vil vi gjerne invitere deg til å gjøre det samme.

Vi bor i Lublin, som er en passe stor by i Polen, ca. 1 time i fra grensen til Ukraina. Her i Polen har vi også har vært med å starte et par menigheter, drevet helge-bibelskole, evangelisering, nødhjelps arbeid, misjonsbase og reist rundt i flere menigheter. Vanligvis har vi også et par turer til andre land i løpet av et år.

En av menighetene vi har startet er en internasjonal menighet og her foregår alt på engelsk. Den består hovedsakelig av internasjonale studenter fra mange forskjellige land. I den Polske menigheten så blir alle møter tolket til Engelsk, så man behøver ikke snakke Polsk for å kunne være misjonær her.

HVORDAN VIL EN HVERDAG SE UT?

Hvordan en hverdag vil se ut for deg, kommer litt ann på hvilke talenter du har og hva du kunne tenke deg å gjøre. Men de oppgaver hvor vi kunne trenge litt ekstra hjelp er som følgende:

Lyd/Lys/Media

Om du kunne tenke deg å hjelpe med 

Motivert av evigheten

Cover-3d-motivert-web.png

Det er mange i Norge som har blitt rikelig velsignet av John Bevere sin inspirerende forkynnelse. Brian Houston, fra Hillsong Church, sier i sin anbefaling av boken at “klarhet” og “grundighet” er noe som karakteriserer John Bevere sin undervisning, og det er en beskrivelse de som kjenner John Bevere sin tjeneste vil si seg enig i.

 

Boken “Motivert av Evigheten” er i følge John Bevere selv, en av de viktigste bøker han har skrevet og i sitt forord til boken skriver han at arbeidet med denne boken har preget ham mer enn noen annen bok han har skrevet.

MUSIKK

I fritiden hender det at jeg lager litt musikk. Her er noen av de sanger jeg har laget.

Only fools ask for justice - Ronald Gabrielsen
00:0000:00
Time will come - Ronald Gabrielsen
00:0000:00
Time is ticking - Ronald Gabrielsen
00:0000:00
Watch your steps little girl - Ronald Gabrielsen
00:0000:00
I can't make it on my own - Ronald Gabrielsen
00:0000:00
No other friend is quite like Jesus - Ronald Gabrielsen
00:0000:00
bottom of page