top of page

Gud taler gjennom sitt ord


Som kristen burde det være normalt å oppleve at Gud taler til oss, men mange kristne opplever ikke at Gud taler til dem — ikke fordi Han ikke taler, men fordi de ikke er klar over hvordan Han taler.

 • Jesus er tydelig på at vi som Hans disipler skal kunne høre Hans stemme.

Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. — Johannes 10:27
 • Vi er skapt for å ha fellesskap med Gud, og for å kunne ha FELLESSKAP må det være kommunikasjon tilstede.

  • Når Jesus skriver til de 7 menigheter i Johannes Åpenbaring sier Ham:


Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. — Johannes Åpenbaring 3:20

 • Jesus ønsker å holde måltid med dig, men da behøver du at kunne høre Hans røst, så du kan åpne når Han banker.

GUD ER IKKE SOM AVGUDENE

I Bibelen kan man lese flere steder hvordan folk tilbad billedstøtter, men Gud ville ikke at Hans folk skulle gjøre det. Han sier at disse “gudebildene” hverken kan høre, tale eller hjelpe dem.


Gudebildene deres er av sølv og gull, menneske-hender har laget dem. De har munn, men kan ikke tale, de har øyne, men kan ikke se. De har ører, men kan ikke høre, de har nese, men kan ikke lukte. De har hender, men kan ikke føle, de har føtter, men kan ikke gå, de har ikke lyd i strupen. Slik blir også de som lager dem, og alle som setter sin lit til dem. — Salme 115:4-8


 • Men Gud er ikke som gudebildene — Han kan både høre, tale og hjelpe dem som søker Ham.

HVORDAN TALER GUD?

Hovedgrunnen til at folk ikke opplever at Gud taler til dem, tror jeg har med at de ikke er klar over HVORDAN Gud taler.

 • Om din forestilling om det å høre Gud tale kun handler om å høre en dundrende hørbar røst, så kommer du til å gå glipp av mye Han har å si til deg.

 • Om du ikke er klar over noen av de andre måtene Gud taler, så kommer du ikke til å være oppmerksom — og da går du fort glipp av de signaler Han sender.

  • Litt av problemet i dagen samfunn er at vi blir bombardert med så mange inntrykk at vi tar oss ikke tid til å lytte — alt skal gå så fort


1 — GUD TALER IGJENNOM BIBELEN

Først av alt så taler Gud til oss gjennom Bibelen og selv om dette kan virke innlysende — og kanskje for noen litt kjedelig — er det viktig vi begynner her.

 • Det er mange røster som taler til oss og om vi ikke har et sikkert fundament, kan vi fort bli ledet på villspor.

  • Djevelen taler også — og han kan opptre som en “lysets engel” (2. Kor 11:14).

 • All annen åpenbaring eller tiltale fra Gud må nemlig stemme med Bibelen

  • Derfor er det viktig vi tar oss tid til å studere Guds Ord.

   • Gud vil aldri stille spørsmålstegn ved det Han selv har sakt.

  • Bibelen er som et åndelig vater man kan bruke til å måle om ting er rett eller ei, for Gud kommer aldri til å motsi seg selv eller sitt ord.

  • Det betyr ikke at alt man hører eller opplever direkte må stå, svart på hvit, i Bibelen. Men i Bibelen lærer man Gud å kjenne og når man lærer noen å kjenne så kan man ofte gjenkjenne om det som sies stemmer overens med hvem de er.


Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning. — 2. Timoteus 3:16-17

 • I dag er det mange kristne som nærmest har en negativ holdning til Det Gamle Testamentet — men her sier Paulus at “… Hver bok i Skriften er innblåst av Gud …”, eller som det står i “Guds Ord” oversettelsen “… Hele Skriften er innåndet av Gud …”.

  • Når man kun studerer Det Nye Testamentet vil det være sider av Gud man overhode ikke kjenner til — og dette kan lede oss på avveie teologisk.

   • Dette tror jeg er litt av grunnen til at man i enkelte kretser har fått en forvrengt forståelse av nåde.

 • Men at Gud taler igjennom Bibelen, og at den er vår rettesnor, betyr ikke at alt Gud gjør eller sier i dag må være direkte hentet ut av Bibelen.

  • Når Jesus talte til sine disipler om Den Hellige Ånd, så sa Han at Han ENNÅ HADDE MER Å SI TIL DEM, men at Den Hellige Ånd skulle lære dem dette.


Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. — Johannes 16:12-14

Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. — Johannes 14:26

 • Gud har mer å si og Han har mer å lære oss — men all ny åpenbaring må stemme med det “åndelige vater” Han har gitt oss.

  • Når Martin Luther fikk åpenbart at vi blir rettferdige ved tro og ikke ved gjerninger, så var dette en ny åpenbaring av en sannhet som nærmest var gått tapt — men den var hentet ut fra Bibelen og ikke hans egen fantasi.

  • Når Anabaptistene fikk lys over troendes dåp, så var dette ikke en “ny åpenbaring”, men sannhet som hele tiden hadde vært i Guds Ord.

  • På samme måte kan det være nye åpenbaringer, men de må utspringe fra Guds Ord og ikke fra vår egen fantasi.


I Bibelen lærer man Guds natur og karakter å kjenne

Gud vil aldri motsi seg selv, og derfor er det viktig å ha Bibelen som fundament. Når man ut fra Bibelen lærer Guds karakter og natur å kjenne, så blir det letter å avsløre de falske røster.

 • Noen ganger trenger vi å høre Guds røst angående ting som ikke Bibelen direkte taler om. Da er det viktig å ha lært Guds natur og karakter å kjenne.

 • Om det kommer røster som ber oss gjør ting som er imot Guds natur og karakter, kan vi fort avsløre disse røster som falske, hvis vi gjennom Bibelen har lært Gud å kjenne.

Kommentare


Udvalgte blogindlæg
Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page