top of page

Evangeliserings team fra Norge


OAC team fra Norge evangeliserer i Lublin sentrum

Det er utrolig hvor fort tiden går. Nå er vi allerede midt i oktober, og før vi vet ordet av det, er vinteren her for fullt. Men dette er jo en del av livet – sesonger kommer og sesonger går, men Gud forblir den samme, og vi kan stole på Hans trofasthet.


Her i Polen går arbeidet fremover, og de siste ukene har vært travle med mye som har skjedd. Ikke bare har studentene kommet tilbake, men vi har også hatt et par spennende besøk som har styrket menighetene. I slutten av september hadde vi besøk av Neil Sundblad fra USA, og flere opplevde å få en berøring av Gud gjennom hans tjeneste. I begynnelsen av oktober hadde vi besøk av Michał Siczek fra Warszawa. Jeg kjenner Michał godt fra tiden da jeg reiste med Euromission, og det var veldig gøy å ha ham på besøk. Uken før han var her i Lublin, talte jeg i hans menighet i Warszawa.

På bilde til venstre ber Neil for studentene og på bilde til høyre så er jeg sammen med Michał Siczek

etter at jeg talte i menigheten hans i Warszawa.


PASTOR-MØTE

I noen måneder har jeg følt at Gud har minnet meg på å prøve å bringe mer enhet og samarbeid mellom de internasjonale menighetene her i Lublin. De siste årene har det dukket opp flere nye menigheter, hovedsakelig på grunn av det store antallet studenter fra Afrika. Det er også sannsynlig at det vil komme flere nye menigheter i fremtiden.

Pastorer fra de forskjellige internasjonale menighetene i Lublin

Så i begynnelsen av september sendte jeg en invitasjon til noen av lederne for de internasjonale menighetene her i byen, og flere av dem ga positiv respons. Et par av dem hadde ikke anledning til å delta på det første møtet, men vi hadde en fantastisk tid sammen med dem som kom. Det var også godt å merke at det var stor enighet om å stå sammen fremover og arbeide for Guds rikes fremgang her i byen. Vi avtalte også å møtes regelmessig for å be sammen, så det blir spennende å se hva Gud vil gjøre.


EVANGELISERING

Den andre uken i oktober fikk vi besøk av et team fra den norske avdelingen av Open Air Campaigners. De hadde et par dager med evangelisering og deltok også i både den polske menigheten og i ICFL. I forkant av deres besøk hadde vi trykket opp flere traktater som ble delt ut under gatemøtene. I tillegg hadde vi også trykket opp t-skjorter til de i menigheten som aktivt hjelper til. Dette gjør det også tydelig for nye som kommer til menigheten, hvem de kan snakke med hvis de har spørsmål. Så med trykking av både traktater og t-skjorter har det blitt en del ekstra utgifter, men vi tror det vil bære frukt.

Kenneth Rosenblad fra OAC underviser ungdommene

En av tingene jeg la merke til var at teamet kommenterte at de virkelig følte at folk i Lublin var mer åpne enn på andre steder de hadde vært. Grunnen til at jeg la merke til dette var at vi i morgenbønnemøtene den siste tiden nettopp hadde bedt om dette — at Gud skulle åpne menneskers hjerter for evangeliet. Jeg hadde ikke sagt noe om dette til teamet, så det ble derfor en ekstra oppmuntring å høre dem kommentere dette. Teamet fikk også be med et par personer til frelse, og det er jo det største mirakelet av alle.


AWAKENING POLAND

I november arrangerer vi en større konferanse i samarbeid med Apostolic Alliance Polska, som er en gruppe av forskjellige tjenester som har møttes et par ganger det siste året. Jeg har deltatt de fleste gangene, og det har vært oppmuntrende å få kontakt med nye og varierte tjenester her i Polen. Konferansen i november vil ha fokus på vekkelse og oppvåkning i Polen.


Her fra Lublin er det hovedsakelig den polske menigheten som står bak arrangementet, men siden det er et internasjonalt arrangement med internasjonale talere, vil også ICFL være involvert. Vi tror at Gud er i ferd med å gjøre store ting i Europa, og det er tid for Hans folk å våkne opp. Dette er også grunnen til navnet på konferansen, "Awakening Poland".


TAKK FOR FORBØNN OG STØTTE!

Paulus sier i Romerbrevet at vi alle er "... én kropp i Kristus, og hver enkelt av oss er hverandres lemmer ..." (Rom 12:5). Alle har ikke samme funksjon og tjeneste, men alle er vi kalt til å tjene hverandre med det Gud har gitt oss. Når hver enkelt gjør det Gud har kalt dem til, vil Kristi legeme her på jorden kunne reise seg i styrke og enhet. Vi vet at ikke alle er kalt til å flytte til et annet land som misjonærer, men hvor fantastisk er det ikke når de som er kalt til å reise ut kan gjøre det med hjelp fra dem som er kalt til å tjene på andre måter. Da opplever vi at hvert lem i legemet arbeider sammen mot det samme målet — å gjøre alle folkeslag til Jesu disipler.

Takk for at du står sammen med oss,

og vi ber om at Gud må lønne deg rikelig tilbake!Hjertelig takk til dere som er med og støtter økonomisk


Du kan nå også støtte via VIPPS. Vårt vipps nummer er: 542239


Du kan også bruke følgende bank konto nummer:

NORGE: 3080.30.41373 Bor du i Danmark og ønsker å støtte oss, så ta kontakt med oss.

Comments


Udvalgte blogindlæg
Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square