top of page

Er Matteus 24 skrevet til Jøder?Jeg har hørt mange si at Matteus 24 ikke er skrevet til menigheten eller oss kristne i dag, men til jøder. Men det er et par problemer med denne teorien.


At Jesus i Matteus 24 talte til jøder er logisk nok, siden alle av Jesu disipler var jøder og Jesus befant seg i Israel. Men betyr det at Jesu budskap kun er til jøder? I så fall er Johannes 3:16 kun til Nikodemus.


Å kjenne konteksten og bakgrunn er en god ting, men vi kommer på villspor om vi gjør konteksten til budskapet. Selv om det var jøder Jesus talte til, var Hans budskap ikke kun til de som lyttet der og da. Gud har ikke gitt oss sitt ord KUN for at vi skal vite hva som er blitt sagt. Han har gitt oss sitt ord fordi Han har noe å si oss IDAG.


Jesus brev til de 7 menigheter i Johannes Åpenbaring var brev til lokale menigheter som faktisk eksisterte, men de har et budskap til oss i dag. Ja, Jesus talte til Jøder i Matteus 24, men Hans budskap gjelder oss i dag. Selv om Johannes 3:16 ble sagt i en privat samtale mellom Jesus og Nikodemus, gjelder Hans ord oss i dag.


Med dette i tankene vil jeg prøve å gå igjennom Matteus 24 og fremheve et par ting jeg synes er verd å ta med i betraktningen, når man sier at kapittelet kun er for jøder.


1. Hva sier Bibelen selv?

For det første står det ikke noe i Bibelen om at dette kapittelet kun er for jøder. Det betyr at man må være ærlig om at påstanden er en teori og en tolkning — ikke et bibelsk faktum. At det er en tolkning betyr ikke nødvendigvis at det er feil, men man må skille mellom fakta og teori.


Personlig prøver jeg å være forsiktig med å tillegge betydning til det som står skrevet — selv om jeg tror alle til en viss grad gjør det. Målet bør være å i så stor grad som mulig bare lese og tro det som står — og med det mener jeg ikke at kontekst og bakgrunnsviten ikke er viktig.


2. Kontekst er viktig

Mange av dem som mener at Matteus 24 kun er for jøder bruker ofte kontekst som argument. Dette er egentlig litt ironisk, for ifølge konteksten snakker ikke Jesus til en skare jøder, men til en gruppe disipler — som etter Jesu død og oppstandelse ble en del av Jesu menighet på jord. Det kommer tydelig frem i begynnelsen av kapittelet.


Deretter gikk Jesus ut og bort fra templet, og DISIPLENE Hans kom opp for å vise Ham templets bygninger. Og Jesus sa TIL DEM: «Ser dere ikke alt dette? Sannelig sier Jeg dere... — Matteus 24:1-2

Med andre ord var ikke dette en av Jesu taler til skarene som ofte flokket seg rundt Ham. Hvis dette kun var ment til jøder så sa Jesus dette til en gruppe mennesker, hvor mye av det Han sa ville være helt irrelevant. Flere av dem var i live da tempelet ble ødelagt, så denne delen er jo i og for seg grei nok, men det Jesus sier etterpå ville de aldri oppleve.


Det kommer også tydelig fram at det var til disiplene Jesus snakket, for i vers 3 står det igjen at «... mens de var alene, sa de ...». Hvis Hans svar kun var til ikke-Messianske jøder, som ville bli igjen etter bortrykkelsen av menigheten — ja, da gjaldt ikke Jesu svar dem som spurte spørsmålet.


Man kan jo også stille spørsmål til om Det Nye Testamentet er det rette sted for Gud å komme med et budskap rettet til ikke-Messianske jøder. Bortsett fra Messianske jøder, er det ikke så mange jøder som leser det nye testamentet og de Messianske jødene er jo frelst og derfor en del av menigheten — så for dem er jo heller ikke dette kapittel relevant.


3. Forfulgt for Jesu navn skyld?

En av advarslene i Matteus 24 er at de skal bli «... hatet av alle folkeslag for Mitt navns skyld ...» (Vers 9). At jødene fortsatt venter på Messias er jo ikke noe nytt, men Jesus presiserer her at det er på grunn av Ham at de skal bli hatet. Med andre ord skal de ikke bli hatet fordi de har blitt forført og akseptert en falsk messias, men fordi de tror på den rette Messias.


I tillegg sier Jesus at «... DETTE EVANGELIET om riket skal bli forkynt i hele verden ...». Jødene er kjent for sin tro på Jehova, men ikke for å forkynne evangeliet.


4. Falske profeter

Falske profeter er også ett av kjennetegnene som Jesus nevner, men hvem er det disse falske profeter skal søke å forføre? Messianske jøder er jo ifølge mange kristne allerede blitt bortrykket sammen med menigheten. De jøder som da er igjen er jo derfor allerede forført — og derfor ble de ikke rykket opp sammen med menigheten.


Nå tror ikke jeg at vi kommer til å bli bortrykket før alt dette skjer, men jeg prøver bare å fremheve at de som sier dette kapittelet kun er til jøder og at menigheten skal blir bortrykket før trengselen, ofte får problemer med helheten i Guds ord.


5. Falske Kristus'er

Jesus sier også at det vil stå frem falske kristus-er. Her kan man kanskje argumentere med at jødene ennå venter på Messias og derfor er på utkikk etter Kristus (Kristus er det greske ord for det Hebraiske ordet Messias).


Jesus sier også at disse falske kristus-er og profeter skal søke å forføre «de utvalgte». Men som vi allerede har sett gir det ikke mening at disse falske kristus-er skal søke å forføre de som allerede er forført — så de ikke tror på Jesus (den ekte Kristus/Messias).


6. Dere kjenner ikke dagen eller timen

Disiplene blir oppfordret til å våke, siden de ikke ville kjenne dagen eller timen han vil komme igjen (Matt 24:42). Men om scenariet er at menigheten først skal bli bortrykket, og at jødiske evangelister deretter skal forkynne evangeliet og stå imot Antikrist de neste 7 år — da vet de jo ganske nøyaktig dagen og timen.


Det vil være en ganske markant og tydelig begivenhet om millioner av kristne over hele jorden plutselig forsvinner. Om det er slik at de kristne først skal bortrykkes og at trengselen deretter skal begynne — da vet man jo nøyaktig når det var millioner av mennesker som forsvant — med andre ord kan man ganske nøyaktig regne ut dagen og timen — noe Jesus sier vi ikke skal kunne gjøre.Comments


Udvalgte blogindlæg
Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page