top of page

En skremmende tankeFor noen år siden ble jeg konfrontert med en skremmende tanke. Jeg satt å hørte på en tale om Jesu gjenkomst og i løpet av talen sa predikanten noe som vakte min oppmerksomhet. Han sa at ett av kjennetegnene på at du er forført er at du ikke vet du er forført.


Dette var jo i og for seg logisk nok da jeg ikke tror noen bevisst velger å være forført, men plutselig slo tanken meg: “Hvordan kan jeg være sikker på at jeg ikke er forført?”. Om jeg er forført, vil jeg jo per definisjon ikke være klar over det. Jeg hadde mine klare holdninger om hvem som var forført, men plutselig ble jeg konfrontert med tanken om at det også kunne være meg - og om det var meg hvordan kunne jeg så finne ut av det.


Denne setningen fortsatte å kjøre rundt i mitt hode og førte til at jeg begynte å ransake mine egne tanker, holdninger og motiver. Hvis jeg var forført ønsket jeg å vite det.


Den Hellige Ånds evne til å lede

Jeg hørte noen si at “Den Hellige Ånd er mye bedre til å lede oss enn djevelen er til å forføre oss”, og det er nok sant. Men samtidig må jeg innrømme at jeg kjenner flere åndsfylte kristne som har kommet galt avsted. Den Hellige Ånds evne til å lede er en ting og vår evne til å lytte en annen — ja, vi må jo også være villige til å adlyde.


Det er riktig at den Hellige Ånd er gitt for å veilede oss til hele sannheten og det ønsker Han å gjøre. Men når vi kommer på avveie er det aldri den Hellige Ånds evne til å lede som er problemet. Ingen som er blitt forført har blitt forført fordi den Hellige Ånd ikke var i stand til å lede dem.


At Den Hellige Ånd er en god guide hindret ikke Adam og Eve i å bli lurt av slangen. Ananias og Saffira var sannsynligvis både døpt og fylt med Den Hellige Ånd. De var med i en god menighet med et salvet lederskap. Men de ble forført til å tro at de kunne komme unna med løgn.


Når noen blir forført er det aldri fordi Den Hellige Ånd ikke var i stand til å lede dem, men heller fordi de ikke lyttet til Den Hellige Ånds ledelse. Når de så er blitt forført, vil det være vanskelig for dem å omvende seg, for når forførelsen har slått rot vil vedkommende ikke lengre forstå at de er forført.


De ydmyke får nåde

Jeg vet ikke om denne tanke var Guds tale inn i mitt liv, men den har i alle fall ført til at jeg har ransaket mitt eget hjerte og evaluert hvorfor jeg tror på det jeg tror på. Den har gjort meg litt mer villig til å lytte til dem som tror og tenker annerledes — og mer enn en gang har jeg oppdaget at de hadde rett og at jeg tok feil.


Ingen av oss har hele sannheten og når vi slutter å lytte, fordi vi tror at vi har forstått det hele, så stopper også vår åndelig vekst. Det krever ydmykhet å innrømme at en har tatt feil og det er ikke alltid lett å lytte med åpent sinn til noen som tenker annerledes — men det er de ydmyke Gud gir nåde og det er hovmod som står for fall. Når vi kun lytter til det som passer oss og avviser alt vi ikke er enige, i åpner vi døren på vidt gap for forførelse. Gud har nemlig ikke gitt noen hele sannheten fordi Han ønsker vi skal være avhengige av hverandre.


Mitt ønske med denne artikkelen

Målet med dette bladet er verken å skremme eller svartmale kristenhetens tilstand. Samtidig tror jeg at det har sneket seg inn en likegyldighet på enkelte områder. En likegyldighet som gjør dette budskap svært nødvendig. Mitt ønske er at kristne må ha en ydmyk holdning ovenfor dem som tenker annerledes og en villighet til å tenke igjennom hvorfor du tror og tenker som du gjør.


Dessverre er det mange holdninger blant kristne som er mer basert på hva som FØLES riktig enn på hva Bibelen sier. Mange adopterer holdninger som reflekterer det miljø de er en del av, uten egentlig å undersøke om disse holdninger kan forsvares ut fra skriften. Jeg mener ikke vi skal gå rundt med en kritisk holdning til alt som blir sagt og gjort, men å sjekke om ting stemmer med Bibelen er ikke å være kritisk — den er jo vår rettesnor for liv og lære.


Å advare mot forførelse er bibelsk

Bibelen har mange advarsler når det kommer til forførelser og om Jesus syntes det var nødvendig å advare sine disipler mot forførelser, tror jeg vi som Hans disipler i dag også burde lytte til hva Mesteren sier.Mitt ønske er at du ikke lenger skal ha en likegyldig holdning til den krig Bibelen sier vi befinner oss i. Spenn heller sannhetens belte om livet og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus (Ef. 6:10-17 + 2. Kor. 10:5). Gud har gitt oss sitt ord både som våpen og skjold for at vi kan bli stående etter å ha overvunnet djevelens listige knep (Ef. 6:11).

Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere fram for sin herlighet, jublende og uten feil, han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre: Ham tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter! Amen. — Judas 1:24-25

Comments


Udvalgte blogindlæg
Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page