top of page

Det er fullbrakt!


Da Jesus døde på korset ropte Han ut “Det er fullbrakt!” og hvis Jesus sier det er fullbrakt så er det fullbrakt. All synd, sykdom og forbannelse ble lagt på Ham, gjeldsbrevet mot oss ble slettet og vi kan nå med frimodighet komme inn i det aller helligste. Dette er gode nyheter!!


Hebreerbrevets forfatter går dypere inn i dette og forklarer at da Jesus sonet all synd, betyr det at all synd nå er sonet for. Det inkluderer de synder som allerede er begått, men også de synder du i fremtiden kommer til å gjøre.


Fordi vi lever i en tilværelse styrt av tid kan dette være vanskelig å forstå, men Gud er utenfor tid og rom. Derfor kunne Jesus dø, også for våre fremtidige synder. Dette kommer tydelig frem i Hebreerbrevet 9:28, hvor det står at “... slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.”


Om du hopper et kapittel frem blir denne tanken gjenntatt, hvor forfatteren sier at “... I kraft av denne viljen er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi kropp ble båret fram som offer én gang for alle. (Heb. 10:10)


Gode nyheter kan også bli misforstått

Men som alle andre fantastiske sannheter i Guds ord vil djevelen alltid søke å forvrenge det Gud har gjort. Det ser vi skje i dag, når det gjelder Guds nåde og det ser vi også skje når det gjelder tilgivelse for synd.


Fordi Jesus har sonet all synd (inkludert fremtidige synder) er det forkynnere som lærer folk at man ikke behøver å be om tilgivelse. Selv om dette ved første øyekast kan høres logisk ut, er denne lære basert på en feilaktig forståelse av hva som skjedde på korset.

På korset ble all synd SONET for


Ordet “sone” er ikke det mest brukte ordet i norsk dagligtale og når det blir brukt er det ofte i forbindelse med fengselsstraff. Når noen sitter i fengsel sier man for eksempel at de soner en dom. Når det i 1. Johannes 2:2 står at “Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens.” tales det om at Jesus sonet den straff vi skulle ha hatt. Eller som Hebreerbrevet 9:28 sier så døde Jesus for “…å bære syndene for de mange…”.


Det som skjedde på korset var altså at Jesus tok den straffen du og jeg skulle ha hatt - Han sonet vår dom. Men betyr det at alle mennesker nå automatisk er frelst? Nei, for vi vet at Bibelen er veldig tydelig på at det kun er dem som TAR IMOT gaven som får del i gaven. Selv om du ikke selv har gjort deg fortjent til frelse blir du tilbudt frelse ufortjent og av nåde – alt du nå behøver å gjøre er å akseptere den frelse som blir tilbudt. Derfor sier Johannes 1:12 at det er dem som TAR IMOT Ham som får rett til å bli Guds barn.


Frelse, tilgivelse og evig liv er en gave Gud allerede har kjøpt, betalt og gjort tilgjengelig for alle mennesker – men om vi får del i denne gaven er avhengig av vår respons. Sier vi “nei takk” vil ikke Gud tvinge oss til å ta imot. Den respons Gud ønsker er tro og det kommer frem i mange skriftsteder. Da tales det ikke om en intellektuel tro som vi skal prøve å prestere, men en aksept og tillit til hva Jesus gjorde for oss på korset.


Fordi Jesus sonet all synd har vi nå mulighet for å bli tilgitt

Grunnen til at synd nå kan bli tilgitt er at den allerede er sonet for. Alle mennesker har ikke allerede fått sin synd tilgitt, men på grunn av det Jesus gjorde på korset kan de nå få sin synd renset bort. Prisen er betalt og de behøver ikke fortjen tilgivelse — det gis av nåde til dem kommer til Gud gjennom Jesus Kristus.


Dette gjelder både de synder vi har gjort og den synd vi kommer til å gjøre i fremtiden – all synd er sonet for. Om jeg skulle komme til å falle i synd behøver jeg ikke lenger løpe bort fra Gud – jeg bør heller bekjenne min synd for Ham og da vil Jesu blod rense meg hvit som sne.Comments


Udvalgte blogindlæg
Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page