Ronald & Kasia Gabrielsen
Ronald & Kasia Gabrielsen

Sommeren 2021
Sommeren 2021

Ronald & Kasia Gabrielsen
Ronald & Kasia Gabrielsen

1/2

Den Hellige Ånd som levende vann

Bibelen bruker flere forskjellige symboler når den taler om Den Hellige Ånd og alle disse bilder/symboler lærer oss forskjellige ting når det kommer til Den Hellige Ånd. Et symbol for Den Hellige Ånd er vann og i denne undervisningen tar Ronald Gabrielsen opp hva lærer om Den Hellige Ånd, symbolisert som vann.

NYHETSBREV

ARTIKLER

Cover-3d-motivert-web.png

Motivert av evigheten

Det er mange i Norge som har blitt rikelig velsignet av John Bevere sin inspirerende forkynnelse. Brian Houston, fra Hillsong Church, sier i sin anbefaling av boken at “klarhet” og “grundighet” er noe som karakteriserer John Bevere sin undervisning, og det er en beskrivelse de som kjenner John Bevere sin tjeneste vil si seg enig i.

 

Boken “Motivert av Evigheten” er i følge John Bevere selv, en av de viktigste bøker han har skrevet og i sitt forord til boken skriver han at arbeidet med denne boken har preget ham mer enn noen annen bok han har skrevet.

MUSIKK

I fritiden hender det at jeg lager litt musikk. Her er noen av de sanger jeg har laget.

Only fools ask for justice - Ronald Gabrielsen
00:0000:00
Time will come - Ronald Gabrielsen
00:0000:00
Time is ticking - Ronald Gabrielsen
00:0000:00
Watch your steps little girl - Ronald Gabrielsen
00:0000:00
I can't make it on my own - Ronald Gabrielsen
00:0000:00
No other friend is quite like Jesus - Ronald Gabrielsen
00:0000:00