top of page

Nyttårshilsen


Nå som 2024 nærmer seg raskt, ønsker jeg, før vi avslutter 2023, å sende en liten hilsen og takke alle dere som har vært med oss gjennom dette året. Uten deres bønn og støtte hadde det ikke vært mulig for oss å stå i det arbeid vi står i.

Sammen når vi lengre

I Lublin har Gud gitt oss en unik mulighet til å påvirke ikke bare Polen, men også mange andre nasjoner. Med den stadige tilstrømningen av internasjonale studenter, har vi mulighet til å nå langt utover Europas grenser. Vi ser på dette som både et ansvar og et privilegium, noe som kun er mulig takket være venner og kjente som ber og støtter oss.

Mange av studentene her planlegger å returnere til sine hjemland etter studiene, mens andre ønsker å reise videre til andre europeiske land. I løpet av deres studietid her i Lublin, er vårt mål å gi dem et solid fundament i deres tro, som vil utruste dem for deres videre liv og tjeneste.

I dag er det dessverre ikke uvanlig at mange unge mister troen i løpet av studieårene. Men takket være det arbeidet vi utfører her i Polen, har studietiden for mange studenter blitt en periode hvor troen deres har styrket seg. Flere studenter har funnet frelse, blitt døpt i vann og fylt med Den Hellige Ånd. Gjennom ukentlig bibelundervisning og disippelgjøring, har de fått en solid grunnvoll i troen, som de kan bygge videre på i livet.

Dette arbeidet krever både tid og innsats, men de såkornene som blir sådd, vil fortsette å bære frukt i mange år fremover. Effekten av dette vil strekke seg langt utover Polens grenser, og påvirke mange ulike nasjoner.

Vekst, både i kvalitet og antall

2023 har vært et år preget av vekst, både i antall og i kvalitet. Et av de nye tiltakene vi har innført i år, er et separat undervisningsforløp hver søndag, før gudstjenesten. Dette kurset fokuserer på de kristne grunnsannhetene, basert på Hebreerbrevet 6:1-2. Etter å ha fullført hele forløpet, mottar deltakerne et diplom som bevis på gjennomført kurs.


Som en belønning til dem som fullførte hele 'Troens Grunnvoll'-kurset, inviterte vi dem på pizza. Dette ga oss også en flott mulighet til å snakke om hva de hadde lært og erfart gjennom kurset. I tillegg hadde vi en søndag hvor vi delte ut diplomer og ba for dem som hadde fullført. Denne seremonien tjente som en inspirasjon for flere til å delta i det neste kursforløpet, som vi allerede har satt i gang.


I slutten av november fullførte det første kullet sitt undervisningsforløp, og dette ble feiret med stor jubel. Denne milepælen har også bidratt til å styrke menighetens indre liv og har lagt en enda mer solid grunnvoll for det åndelige felleskapet i menigheten.

November og desember har vært travle måneder for oss. I begynnelsen av november arrangerte den polske menigheten et arrangement kalt «Awakening Poland». Dette var en todagers konferanse med Jonathan Bärnreuther og Esteban Garcia som hovedtalere. Konferansen viste seg å være en stor velsignelse, ikke bare for menighetene her i Lublin, men også for flere menigheter i de nærliggende byene.

Selv om vi har organisert arbeidet i to separate menigheter – en polsk (Centrum) og en internasjonal (ICFL) – har vi i løpet av 2023 opplevd et sterkere samarbeid mellom disse to. Selv om det ikke er planer om å slå dem sammen, er det gledelig å observere at begge menighetene føler en sterkere tilknytning til hverandre, noe som har blitt tydeligere gjennom året.

En grunn til dette styrkede samarbeidet er at vi har vært mer bevisste på å engasjere internasjonale studenter i den polske menigheten, Centrum. Samtidig har lederne fra Centrum er blitt mer involvert og synlige i den internasjonale menigheten, ICFL. Vi har også arrangert flere fellesmøter, hvor begge menighetene har samlet seg, noe som har bidratt til økt samhørighet og samarbeid.

Hva vil Gud gjør i 2024

Mange kan føle uro for hva 2024 vil bringe, spesielt med tanke på de krigene og konfliktene som ofte blir rapportert i nyhetene. Som troende, bør vi imidlertid fokusere mer på Guds verk enn på djevelens gjerninger. Da kan vi oppleve at vår tro styrkes, selv i usikre tider.

Ja, det er viktig å være oppmerksomme på tiden vi lever i, slik at våre bønner kan være målrettede – og det er mye å be om. Men la oss ikke miste motet. I stedet bør vi løfte blikket i forventning til Gud. Gud har ikke mistet kontrollen, og mens verden kanskje blir mørkere, tror jeg at Guds menighet vil skinne stadig sterkere.

Selv om den veksten vi opplevde i 2023 har vært utfordrende økonomisk, har vi også erfart hvordan Gud har forsørget oss gjennom partnere og venner. Dette har styrket vår tro på at Gud vil fortsette å være med oss i 2024. Vi er fylt med takknemlighet når vi ser hvordan Jesu legeme her på jorden kan samarbeide om oppdraget. Selv om ikke alle kan reise ut, kan hver og en av oss bidra på vår måte. Når det hver enkelt gjør knyttes sammen, strekker vår rekkevidde seg mye lengre enn det vi kunne oppnådd alene.

Derfor ønsker vi å avslutte denne hilsenen med å igjen uttrykke vår dype takknemlighet til alle dere som har bedt for oss og gitt økonomisk støtte. Dette har virkelig betydd enormt mye for oss, og vi ser på det som et stort privilegium å ha venner som står sammen med oss i dette arbeidet. I våre daglige familieandakter inkluderer vi alltid bønner for dere som står sammen med oss, og dette vil vi ivrig fortsette med i 2024.

Vi ønsker dere alle et fantastisk godt nytt år og ber om at dere må få oppleve Guds rike velsignelser og velvilje i det nye året.

Kjærlig hilsen,

Kasia & Ronald GabrielsenHjertelig takk til dere som

er med og støtter økonomisk


Du kan nå også støtte via VIPPS.

Vårt vipps nummer er: 542239

Bor du i Norge kan du bruke følgende kontonummer: 3080.30.41373

Bor du i Danmark kan du støtte gjennom Europe Harvest Center, men husk å merk gaven med Kasia & Ronald Gabrielsen:

Europe Harvest

Reg.nr: 1551 Konto: 16772984

Mobilpay 15308

(Gaver til Europe Harvest Center er fradragsberettigede).

Comments


Udvalgte blogindlæg
Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page