top of page

GUD TALER TIL OSS GJENNOM DRØMMERGud er ikke som andre guder. Han er ikke en fjern skikkelse som helst ikke ønsker kontakt med oss mennesker. Han er heller ikke en upersonlig universell kraft som man kan dra nytte av, om man lærer de rette åndelig lover og regler.

 • I Bibelen ser vi at Gud er personlig og at Han faktisk ønsker kontakt med oss mennesker.

  • Dette er faktisk en av de store forskjeller på “Kristendommen” og andre religioner. Religion generelt er Menneskets søken etter Gud, men i Bibelen ser vi at det var Gud som tok initiativet til å få kontakten gjenopprettet.

2 — GUD TALER GJENNOM DRØMMER

En av de måter som Gud ofte taler til mennesker på i Bibelen er igjennom drømmer og ofte tror jeg vi tar for lett på de drømmer vi har. Gud taler fortsatt gjennom drømmer og mange av de drømmer vi har kan være fra Gud.

 • Gjennom hele Bibelen ser vi at Gud kommuniserer med mennesker og vi ser at Gud kommuniserer med mennesker på forskjellige måter.

  • Vi ser også at Gud ikke bare taler til “frelste” folk, men også til folk som ikke hadde noen relasjon til Ham.

   • Gud advarte Faro i en drøm som Josef tydet

   • Gud advarte Abimelek mot å ta Sarah til kone

   • Gud advarte Nebukadnesar og fikk hjelp av Daniel til å tyde drømmen

  • Men Gud talte også til folk som levde i fellesskap med Ham

   • Daniel fikk åpenbaringer igjennom drømmer

   • Josef ble advart i drømmer

   • Paulus ble ledet til hvor han skulle reise i drømmer — ApG. 16:9


Da sa Han: «Hør nå Mine ord. Hvis det er en profet iblant dere, gjør Jeg, Herren, Meg kjent for ham i et syn. I en drøm taler Jeg til ham. — 4. Mosebok 12:6 Gud taler én gang, så én gang til, men folk merker det ikke. I en drøm, et syn om natten, når folk er falt i dyp søvn eller slumrer i sin seng, åpner han deres ører og forsegler dem med formaning, så mennesker skal slutte med det de gjør, og mannens hovmod bli borte. Gud vil redde ham fra å gå i graven, berge hans liv fra sverdet. — Job 33:14-18
 • Job sier her at Gud taler “… én gang, så én gang til, men folk merker det ikke …” og slik er det ofte når Gud taler til oss. Fordi vi ikke er oppmerksomme så merker vi det ikke.

 • De fleste tilfeller i Bibelen der Gud taler til mennesker i drømmer, så er det for advare dem — og det er også det vi leser her.

  • Noen eksempler på at Gud advarer mennesker i drømmer.

   • Gud advarte Abimelek mot å ta Sarah til kone — 1. Mosebok 20

   • Farao ble advart mot kommende hungersnød — 1. Mosebok 41:1-57

   • Gud advarte Nebukadnesar mot sitt hovmod — Daniel 4:13-27

   • Gud advarer Josef, når Jesus blir født — Matteus 1 & 2

 • Men i Bibelen ser vi også eksempler på at Gud ledet mennesker via drømmer

  • Paulus blir ledet til å reise til Makedonia — ApG. 16:9

 • En ting der kan være interessant å legge merke til, er at når folk i Bibelen fikk SYMBOLSKE DRØMMER, så forstod de ofte ikke hva drømmen betydde.

  • Ofte kan Gud tale på litt mystisk vis, men det er ikke fordi Han ikke ønsker vi skal forstå, men fordi Han ønsker vi skal ta oss tid til å søke Ham.

Det er Guds ære å holde en sak skjult, men kongers ære å granske den. — Ordspråkene 25:2
 • Gud har også gjort det slik at ingen av oss er “oss selv nok”. Vi er skapt for fellesskap og Gud gir forskjellige folk forskjellige gave. Vi må lære oss å koble den gave Gud har gitt oss sammen med de gaver som er rundt oss — da kan vi fult ut representere Kristus.

GUD HAR TYDNINGEN

 • Når man studerer Bibelen ser man også at det å tyde drømmer er en gave i fra Gud.

  • Det handler med andre ord ikke kun om psykologi

   • Jeg tror også våre drømmer kan ha en psykologisk betydning, hvor vår underbevisthet prøver å si oss noe

   • Gud har skapt oss slik og derfor bør vi prøve å legge merke til våre drømmer.

   • Men det er drømmer som er mer en bare psykologisk reaksjon og disse drømmer tydes ikke på samme måte.

    • Å se 7 magre kuer komme opp av elven og spiser de 7 fete kuene som nettopp har kommet opp ville ikke fått samme utlegning om det var Sigmund Freud som skulle tolke drømmen.

  • Når Josef tyder drømmen til sine medfanger sier han:

De svarte: «Vi har begge hatt en drøm, men det er ingen her som kan tyde dem.» Da sa Josef til dem: «Hører ikke tydningen Gud til? Fortell!» — 1. Mosebok 40:8
 • Når Josef senere blir kaldt frem for Farao for å tyde hans drøm sier han:

Farao sa til Josef: «Jeg har hatt en drøm, og det er ingen her som kan tyde den. Men jeg har hørt om deg at når du hører en drøm, kan du tyde den.» Josef svarte farao: «Det er ikke opp til meg, bare Gud kan gi et svar som er godt for farao». — 1. Mosebok 41:15-16
 • Daniel var en annen som også tydet drømmer og Han sier til Nebukadnesar:


Daniel tok til orde og svarte kongen: «Mysteriet som kongen spør om, kan ingen vismann eller åndemaner, drømmetyder eller tegntyder fortelle kongen. Men det finnes en Gud i himmelen som åpenbarer mysterier. Han har kunngjort for kong Nebukadnesar hva som skal skje i de siste dager. Dette er drømmen og synene du hadde i hodet mens du lå i sengen: — Daniel 2:27-28


EN DEL AV DEN NYE PAKT

 • Et viktig punkt når det kommer til det at Gud taler I drømmer er at Gud spesifikt sier at dette er en av de måtene Han kommer til å tale til mennesker på.

I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min Ånd, og de skal tale profetisk. — Apostlenes Gjerninger 2:17-18 (Joel 3:1-2)

 • Når Bibelen her sier at “… de gamle skal drømme drømmer …” så er det verd å legge merke til at det står i en sammenheng som handler om hva Gud ønsker å gjøre i de siste dager.

 • Når Bibelen selv sier at drømmer er en av de måtene Gud skal tale til oss i de siste dager, så er det en klar indikator om at Gud fortsatt taler og at en av måtene Han taler på er gjennom våre drømmer.


LYTTER VI?

Spørsmålet er egentlig ikke om Gud taler eller ikke, men om vi lytter — og dette gjelder også våre drømmer. Alle drømmer er ikke fra Gud, men mange av oss tar seg aldri tid til å tenke etter “Kan denne drømmen være fra Gud?”

 • Hvorfor ikke prøve å være oppmerksom på de drømmer du får.

  • Noen av dem kan også være din menneskelige underbevisthet som prøver å si deg noe — og i så fall er det også lurt å være oppmerksom

  • Noen av dem kan også være demoniske angrep

  • Og noen av dem tror jeg helt sikker kan være Gud som taler til deg.

 • Når det står om at Gud taler til mennesker i dømmer i Jobs bok så står det også “… men folk merker det ikke …”.

Gud taler én gang, så én gang til, men folk merker det ikke. I en drøm, et syn om natten, når folk er falt i dyp søvn eller slumrer i sin seng, åpner han deres ører og forsegler dem med formaning, så mennesker skal slutte med det de gjør, og mannens hovmod bli borte. Gud vil redde ham fra å gå i graven, berge hans liv fra sverdet. — Job 33:14-18
 • Når det står at Jesus står for døren og banker i Johannes Åpenbaring 3:20, så indikeres det at ikke alle hører hans røst — men de som hører, de får nyte Han samfunn.

Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. — Johannes Åpenbaring 3:20

 • Faktisk så ser vi at i alle de 7 brev, i Johannes Åpenbaring 2-3, så blir det oppfordret til at “… den som har ører skal høre det Ånden sier …”.

  • Så en av de ting som ligger Jesus på hjerte er at vi må være i stand til å høre og forstå når Han taler til oss.

Mitt håp med disse videoer som jeg lager om det å høre Guds stemme er at du skal bli mer oppmerksom på at Gud faktisk taler og at Han ønsker å tale til deg.
Comments


Udvalgte blogindlæg
Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page