top of page

Din åndelige kledningHva tenker du når du hører ordet ”gjerninger”? Mange tenker nok på ”prestasjon” og assosierer det med å streve for å være ”god nok”. I mange kristne kretser er ordet ”gjerninger” nærmest blitt et skjellsord og om man antyder at vi skal gjøre noe — ja, da er man lovisk og gammeldags.


Bibelen er tydelig på at vi er frelst av nåde ved tro, men samtidig er den tydelig på at våre gjerninger her i livet, har en innvirkning på vår tilværelse i Himmelen. Vi er frelst av nåde ved tro (Ef 2:8), men samtidig er det noen ”... gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i ...” (Ef 2:10).


Om du er frelst behøver du ikke bekymre deg for om dine gamle synder vil bli hentet frem — for de er kastet i glemselens hav. Vi vil ikke bli dømt for den synd Jesus allerede har sonet, men vi må avlegge regnskap for hva vi har gjort med det Gud har gitt oss. Til menigheten i Korint skriver Paulus:


For vi må alle fram for Kristi domstol, for at hver og en kan få lønn for det han har gjort gjennom sitt liv i kroppen, enten godt eller ondt. — 2. Korinterne 5:10

Din åndelige kledning

Livet stopper ikke når du blir frelst — tvert imot er det da det begynner! Å være en kristen handler ikke kun om å komme til Himmelen, men også om hva vi gjør her i livet.


Mange tror nærmest Himmelen blir et slags kommunistisk utopium hvor alle er likestilt, alle får lik lønn og hvor det ikke er noen forskjell. Dette er langt fra hva Bibelen lærer. Paulus var veldig tydelig på at de som var blitt frelst måtte leve et godt liv, for å kunne legge en god grunnvoll for det kommende liv.


De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. — 1. Timoteus 6:18-19

Når Johannes får se Lammets bryllup, ser han bruden kledd i ”... en drakt av skinnende rent lin ...” og blir fortalt at kledningen er ”... de helliges rettferdige gjerninger ...” (Åp 19:6-8).


Ja, vår kledning blir vasket ren i Jesu blod når vi blir frelst (Åp 7:9-14), men det betyr ikke at vi kan slumre gjennom livet og komme helt uforberedt til bryllupsfesten i Himmelen.


Da Jesus fortalte lignelsen om kongesønnens bryllup (Matt 22:1-14), ser vi at kongens tjenere ”... gikk ut på veiene og samlet alle de kunne finne, både onde og gode ...”. Men da festen begynte fikk kongen ”... øye på en som ikke hadde på seg bryllupsklær ...”. Kongens tjenere fikk beskjed om å binde denne gjesten på hender og føtter ”... og kast ham ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner ...”.


Vinn seiersprisen

Bibelen taler ikke kun om gjerninger som vår ”åndelige kledning” — den taler også om seierskranser. Disse seierskranser er også basert på hva vi gjør her i livet og Paulus oppfordret de kristne i Korint til å løpe ”... slik at dere vinner den!” (1. Kor 9:24).


En dag skal det avsløres ”... hva slags arbeid den enkelte har gjort ...”, og da vil det være mulig å miste seierskransen. Paulus sier at ”... om det byggverket noen har reist, blir stående, skal han få sin lønn ...”, men om verket brenner opp vil vi lide tap. Mange vil på den dag bli frelst, men ”... bare som gjennom ild ...” (1. Kor 3:10-15).


Vi vet ikke helt sikkert hva denne seierskrans er, men det er tydelig at hva vi gjør her i livet, har en innvirkning på om vi får den eller ikke. Det hadde Paulus forstått og skriver i Filipperbrevet:


Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. — Filipperbrevet 3:13-14

Han hadde fått et glimt av denne seiersprisen og sier ”... det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap” (Fil 3:7). Ja, han går så langt som å si at han regnet alt annet som ”... verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus” (Fil 3:8).


Er du klar?

Jesus kommer snart igjen og Hans siste ord i Bibelen er ”... Se, jeg kommer snart, og lønnen jeg vil gi, har jeg med meg. Jeg skal gjengjelde hver og en etter hans gjerning. ...” (Åp 22:12). Vi er frelst av nåde ved tro, men lønnen Han vil gi er basert på våre gjerninger.


Hva vil din kledning avsløre om deg? Ja, grunnvollen er Kristus, men Paulus oppfordret oss til å bygge på den grunnvold med ”... gull, sølv og edelstener ...” (1. Kor 3:12). Vil du være blant dem som blir frelst, men som gjennom ild — eller vil ditt verk bli stående? Vårt mål bør være å vinne den seierspris Gud har gjort klar til oss — og den seierspris er verd all iver og innsats.


Comments


Udvalgte blogindlæg
Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page