top of page

Alltid frelst?


Om det er en ting som skiller levende kristendom fra andre religioner, er det vissheten om frelse — vi kan få fred med Gud og behøver ikke lenger å leve i frykt. Men betyr dette at vi ikke kan miste frelsen?


Dette har blitt et aktuelt spørsmål de siste årene, siden en forvrengt forkynnelse av nåde har fått mer og mer innpass. Litt av forvirringen skyldes et feil bilde av hva det vil si å bli frelst, eller hva det vil si å være en kristen.


I Bibelen er det å bli en kristen å bestemme seg for å FØLGE Jesus. Dette var bestemmelsen folk tok om de ønsket å bli FRELST og de bekreftet denne bestemmelsen ved å la seg døpe.


Når folk ble frelst i begynnelsen av Apostlenes Gjerninger, står det at tallet på disipler økte (Apg. 6:7). Ordet KRISTEN kom ikke før mange år senere og da det første gang ble brukt, oppstod som en betegnelse på dem som var disipler (Apg. 11:26). Ikke en engangsbestemmelse


Når folk blir frelst i dag skjer det ofte ved at man ber en frelsesbønn og det er ikke nødvendigvis noe feil i det. Men å blir en kristen er ikke en engangsbestemmelse du tar når du ber en ”frelsesbønn”. Frelsesbønn er helt OK, men det er bare begynnelsen på en vandring. Om du ikke fortsetter vandringen ved å følge Jesus spiller det ingen rolle om du ba en frelsesbønn.


Essensen i det å være en kristen er at man FØLGER Kristus. Om man ser på det å være en kristen som å være en disippel, blir ikke spørsmålet om man kan miste frelsen så vanskelig å besvare. Andre ser på det å være kristen som det å identifisere seg med den kristne tro, og da blir spørsmålet om å ”miste frelsen” et helt annet. Man kan nemlig godt identifisere seg med den kristne tro uten å leve i henhold til hva Bibelen lærer.

Men den avgjørende autoritet, når det kommer til hva det vil si å være en kristen, er Bibelen — og i Bibelen er det å være en kristen å følge Jesus. En tro på Guds eksistens frelser ingen og Jakob sier at selv demonene har en slik tro (Jak. 2:19). Jakob sier også at en tro som ikke bakkes opp av gjerninger er en dø tro (Jak. 2:20, 22,24,26).


Å følge Jesus

Om du kjører til Bergen og jeg kjører til Oslo, ville det være idiotisk av meg å påstå at jeg fulgte etter deg — vi kjører jo i to forskjellige retninger. På samme måte gir det ikke mening om man sier man følger Jesus, om man ikke lever etter Hans eksempel.


Å være en disippel betyr at man går i lære og man kan ikke gå i lære hos noen uten å gjør hva de sier. Jesus sa selv til de som lyttet til Hans forkynnelse: ”Hvorfor kaller dere meg ‘Herre, Herre!’ og gjør ikke det jeg sier?” (Luk. 6:46). Rett etter at Jesus sa dette, fortalte han historien om huset som var bygd på fjell og poenget med den historien er at man ikke bare skal HØRE, men også GJØRE — da bygger man huset på fjell.


Å være en kristen er ikke noe man er fordi man en gang tok en bestemmelse, men det er noe man er fordi man daglig velger å følge Kristus.


Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. — Lukas 14:27

En kristen er en som har omvendt seg fra å gå sin egen vei, har gjort Jesus til sjef i livet og valgt å leve i henhold til hva Han sier. Dette kan noen ganger koste litt, for det å følge Jesus kommer ikke alltid helt naturlig for vår kjødelige natur — derfor innebærer det å være en kristen også en villighet til å ta opp sitt kors.


Paulus sier at ”...de som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær ...” (Gal. 5:24) og oppfordrer de troende til å heller leve i henhold til hva Ånden vil.


Kan jeg være sikker på min frelse?

Men om det å være en kristen er å være en disippel av Jesus, kan jeg så være sikker på min frelse? Ja, du kan være sikker på din frelse i den grad du fortsetter å følge Jesus.


Du mister ikke din frie vilje når du blir frelst og om du velger å stoppe å følge Jesus, vil Gud respektere ditt valg. Men det vil være meningsløst å påstå at du fortsatt er en ”kristen”, om du ikke lenger følger Jesus.


Det kan være du og jeg begynner på en reise mot Oslo, men om jeg på vandringen velger å forandre retning, vil det være tåpelig av meg å fortsatt påstå at vi går samme vei. Men jeg kan selvfølgelig vende om, og komme tilbake til den kurs jeg opprinnelig hadde.

På samme måte sier Jesus at ”... den som holder ut til enden, skal bli frelst ...” (Matt. 24:13).Comentários


Udvalgte blogindlæg
Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
Følg os
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page