MISJONS RAPPORT // MARS 2018

BLOGG INNLEGG

Her kommer en liten oppdatering fra oss her i Polen og det misjonsarbeid vi gjør, både i Europa og ander steder i verden. Siden sist har vi jo vært både i Norge, Danmark, Polen og Kenya så vi har absolutt hatt nok å se til.


De siste måneder har vært noen aktive måneder med mye reising og Gud har vært trofast og stadfestet sitt ord alle de steder vi har vært. Her i Polen går arbeidet fremover og vi opplever at Gud åpner nye dører. Blant annet arbeider vi med et spennende bibelskole prosjekt som jeg kommer til å skrive litt mer om senere.

BUDDHISTER SØKER JESUS I POLEN

De fleste av dem som kommer til de internasjonale møtene vi har er utenlandske studenter. Derfor er det litt gjennomtrekk når det kommer til hvem som kommer på møtene. For noen uker siden kom det en asiatisk student bort til meg etter møtet og takket meg for at vi hadde disse møtene.

Han fortalte videre at han kom fra en buddhistisk familie men at han hver gang han var på våre møte kunne merke at dette var sannheten. Han hadde derfor begynt å lese i Bibelen og vi fikk en god snakk om hvor i Bibelen det var lurt å starte.

Hosanna har begynt å holde gudstjeneste hver fredag, hvor de som kommer først er med på et møte og etterpå er det utdeling av mat. Når man er med på disse møter merker man de som kommer ikke kun kommer for maten. Siste jeg talte der var det mange av dem som tok imot Jesus og man kunne se at flere av dem virkelig mente det.

Utenom de internasjonale møtene er vi jo aktivt med i menigheten her i Lublin, men hjelper også i andre menigheter. Siden sist har vi vært i pinsemenigheten i Krasnystaw og hjulpet til med Street Church her i Lublin. Hosanna og Charisma har også hatt et event med en misjonær fra Sudan som vi også har hjulpet til med praktisk.Vi har ikke hatt Encounter hver søndag den siste tiden. Dette er først og fremst fordi det har vært en del reising og siden teamet er blitt litt redusert betyr det at ting er mere avhengig av at jeg er tilstede. Jeg har derfor ikke helt bestemt meg for om jeg kommer til å ha disse møtene hver uke fremover. Jeg er litt redd for at det er litt for mye å skulle arrangere disse møter hver uke alene. Det er jo en del praktiske organisering som må gjøres, både når det kommer til å finne sanger, lovsangere og musikere, hvem som styre projektoren, kaffe og opprydning etter møtene.

BIBELSKOLE

Et av de siste prosjekt vi arbeider med nå er å få igang en bibelskole. Dette er et prosjekt vi gjør i samarbeid med en del polakker, så det betyr også at vi ikke bærer hele byrden selv. Euromission er også med å hjelper i dette prosjektet og vi håper denne bibelskolen kan bli til stor velsignelse for Guds rikes fremgang i Polen.

Målet med bibelskolen er å utruste kristne til å fungere i den Hellige Ånds kraft og samtidig utruste fremtidige menighets-plantere. Om alt går etter planen håper vi å komme igang i løpet av året men det er mye forberedelses arbeid som må gjøres.

KENYA

Jeg er nylig kommet tilbake fra en veldig fruktbar tur til Kenya. Målet med denne turen var å møte noen av de pioner evangelister som vi gjennom min fars arbeid støtter. Vi ønsker også å treffe de andre pastorer og forkynnere som vi arbeider med for å følge opp på hvordan arbeidet går. Vi startet opp med undervisning for menighetsledere både fra sydkysten og nordkysten av Kenya. Jeg og pappa delte på å undervise og det var flott å se hvor sultne og mottakelige deltakerne var. Etter noen dager i Mombasa reiste vi opp til Meru, som ligger like ved Mount Kenya-fjellet. Her hadde det kommet ledere fra store områder, og vi fikk ha en flott dag sammen. Den siste søndagen var vi i Kiritiri og jeg talte i menigheten der. Det er en aktiv menighet med mye unge mennesker, og budskapet ble tatt imot med stor begeistring.

Når vi var i Meru begynte det å regne på vei hjem fra møtet. Regn og veier som er laget av jord er ikke noen behagelig opplevelse. Det blir både glatt, grisete og veien blir fort ødelagt

BILDE TIL VENSTRE: Min far sammen med en av våre arbeidere. Han jobber i et muslimsk område og på tross av trusler står han på å forkynner Evangeliet. Be om beskyttelse for disse frimodige evangelistene og at Gud må lede dem på overnaturlig vis i deres hverdag.

BILDE TIL HØYRE: Fra samlingen vi hadde i Meru.

Oppfølgning av pionerer blant Orma-folket

Vi hadde også gleden av å bruke litt tid sammen med en av dem som jobber med å nå Orma-folket med evangeliet. Dette er en helt unådd stamme og ikke noen lett oppgave. De trenger mye forbønn, og har ennå ikke opplevd et virkelig gjennombrudd.

Vi brukte tid i bønn for dem der, og vi må fortsatt be om at Guds salvelse skal flyte gjennom dem og bringe overbevisning og omvendelse til dette folket. De fleste av dem er muslimer, men mange holder allikevel ganske sterkt på sin tradisjonelle religion.

Fine rapporter også fra Sør Sudan

Vi hadde også med oss vår medarbeider i Juba, Fermo Ogilla og vi fikk sammen med ham også planlagt kommende fremstøt i Sør-Sudan. Fermo fortalte også om store frukter av det siste besøket som jeg og Geoffrey hadde der. Mange av dem som var med på sist seminar har fortsatt å praktisere det de har lært og mange mennesker blir frelst gjennom disse evangelister.

Jeg reiser tilbake dit senere i år for å følge dette opp og vil samtidig også ha evangelist-trening et par steder i Kenya. Både i Kenya og i Sør-Sudan har disse seminarer båret frukt ikke bare når jeg er der men også i etterkant av seminarene.

Takk for forbønn og støtte

David sier i Salme 127:1 at om ikke Herren bygger huset så arbeider vi forgjeves. Det betyr at vi er helt avhengig av at Han leder oss, gir oss styrke, og den salvelse vi trenger. Derfor er vi utrolig takknemlig for alle dere som ber og støtter oss i arbeidet.