Bilde av Kasia og Ronald Gabrielsen med Lublin i bakgrunnen

MISJONS RAPPORT // Mai 2018

BLOGG INNLEGG

Hei :-) Her er en liten hilsen fra oss i Polen med litt oppdateringer fra misjonsarbeidet.

Den siste måneden har vært en god og travel måned hvor vi har kunnet være med å styrke, utruste og oppmuntre de troende her i Lublin. Selv om en misjonær tilværelse byr på utfordringer man ville vært spart for om man valgte et mer “alminnelig” liv er det belønningen absolutt verd de utfordringer som følger med.

Da tenker jeg ikke først og fremmest på lønnen vi får når vi en gang skal stå til ansvar for våres liv, selv om det kommer til å bli en fantastisk dag. Men å se menneskers bli frelst, nyfrelste vokse i troen og Guds ords forvandlende kraft - det er en belønning i seg selv.

Ny treningsskole

Som jeg nevnte i sist nyhetsmail har vi de siste måneder arbeidet med å få igang en trenings skole her i Polen. Denne uken lanserte vi offisielt hjemmesiden til treningskolen og har allerede fått inn de første ansøkninger.

Mange tror at europeere ikke er interessert i Gud, men det stemmer ikke. Det er mange virkelig søkende mennesker i Europa med mange spørsmål når det kommer til det åndelige - det de ikke er interessert i er den “kristne religion”.
 
Bibelen sier at Gud har lagt evigheten ned i alle mennesker hjerte og derfor tror jeg alle mennesker innerst inne er åndelig søkende. Men som kristne må vi lære å lede mennesker til Jesus og ikke til en dø religion uten åndelig kraft.
 
Jesus sier i Lukas 10:2 at Høsten er stor, men arbeiderne få, og at vi derfor må be høstens Herre sende ut arbeidere. Høsten har aldri vært problemet - problemet er å få aktivert arbeidere til å “…høste inn grøden…”
 
Derfor starter vi treningsskole. Vi ønsker å se mennesker utrustet til å tjene Gud og gi dem tro på at de kan utgjør en forskjell.
Det er mange byer og tettsteder i Polen som ikke har noen menighet og derfor trenger vi å utruste mange nye arbeidere som er villig til å ta fatt på innhøstings arbeidet.

Om du ønsker å se hjemmeside
til treningsskolen så kan du gå
til: www.szkolaantiochia.pl

Det kommer til å bli et trenings-

opplegg hvor vi fokusere på å

utruste folk når det kommer til

den Hellige Ånds gaver og det å

leve et overnaturlig liv.

Nye Encounter møter

Siden sist nyhetmail har vi bestemt oss for å starte opp Encounter møtene igjen og har derfor hatt noen travle søndager den siste måneden. Først er det formiddagsmøte kl 10, deretter er det Internatsjonalt møte kl. 15:00 og etter det Encounter kl. 19:00.

Selv om søndagen nå går mer eller mindre i ett, synes jeg faktisk dette er en ganske god løsning. Før, når vi hadde de internasjonale møtene om lørdagen, var de fleste weekender helt fylt opp. Nå har vi i alle fall noen helger hvor hele lørdagen er fri.

 

Jeg var egentlig litt usikker på om vi skulle fortsette med Encounter møtene, men det var så mange som kom og ba oss om å begynne dem igjen at jeg tok det som et tegn på at Gud ville vi skulle fortsette. Jeg snakket med pastoren i menigheten og han hadde samme opplevelse, så derfor har vi bestemt oss for å fortsette Encounter møtene i alle fall frem til sommerferien.

 

Et legeme, mange lemmer

I dag leste jeg 1. Korinterbrev kapittel 12, hvor Paulus skriver at vi som kristne er lemmer på samme legeme. Alle har vi forskjellige funksjoner, men alle er vi viktige for helheten. Ingen kan si at de er mindre viktig enn andre, for Gud har selv organisert legemet slik Han ønsker.

 

Som misjonærer opplever vi dette på nært hold. For selv om vi daglig er opptatt med det misjonsarbeid vi gjør, blir vi hele tiden påminnet at det er andre deler av legemet som gjør det mulig for oss å gjør den jobb vi gjør.

 

Vi ønsker derfor spesielt takke alle dere som står sammen med oss, enten ved å be for oss, støtte oss økonomisk eller oppmuntrende ord. Å vite at det er andre som støtter oss i det vi gjør betyr veldig mye for oss.

ØKONOMISK STØTTE

Takk til alle dere som også støtter økonomisk!

Ønsker du å støtte vårt arbeid kan du bruke følgende kontonummer:

NORGE: 3080.30.41373

DANMARK: 5039 - 0001186587