I begynnelsen av desember var jeg i Ungarn igjen for å undervise på en bibelskole for sigøynere. Jeg har vært å undervist på denne bibelskolen et par ganger før og det er fantastisk å se hva Gud gjør blant denne folkegruppen. Det var også oppmuntrende å møte folk som fortalte de hadde fått et sterkt møte med Gud sist jeg var der og at de fortsatt var i brann for Jesus og praktiserte det de lærte. Det var spesielt en ung man som kom til meg og fortalte han var blitt døpt i Den Hellige Ånd sist jeg var der og at jeg hadde talt noen profetiske ord over ham som var blitt bekreftet senere.

Misjons rapport // Januar 2018

BLOGG INNLEGG

For mange er sigøynere synonymt med tyver og banditter, men Gud er ekspert på å gjøre tyver og banditter til redskaper i Hans hånd. Det er også typisk Gud å ta det vi regner for ingenting og bruke det til å herliggjøre sitt navn.

På Wikipedia leste jeg nettopp at pinsebevegelsen er i sterk vekst innenfor alle grener av romanifolket, og at troen på Jesus ser ut til å være en samlende faktor. Det stod også at kristendommen har blitt en sentral og viktig del av deres romanikultur.

Jeg er ikke i tvil om at Gud har planer for dette folket og de har en langt større åpenhet og forståelse for den åndelige verden enn det mange europeere har. La oss be om at Gud må føre ennå flere blant denne folkegruppen til omvendelse og tro på Jesus Kristus og at denne bibelskolen må få være et redskap til å utruste mange sigøynere til tjeneste for Gud.

Når jeg var i Ungarn denne gang talte jeg også i to forskjellige menigheter. Dette var en veldig positiv opplevelse og det gav meg også litt mer innblikk i hva Gud gjør blant sigøynerne. Anna Galvan, som er en misjonær fra USA som har vært en del av Nations Calling basen det siste året, var også med på denne turen og dette var hennes første tur både til Slovakia og til Ungarn.

Hun var med å delte fra sitt hjerte både på bibelskolen og i menigheten og mange ble oppmuntret av hennes vitnesbyrd. Når vi ble kjent med henne hadde hun nettopp gått igjennom en periode hvor hun kjempet med kreft, men opplevde at Gud førte henne helt igjennom. Nå er hun helt kreft fri og selv om vi tror på full helbredelse så gleder vi oss også over leger og den hjelp de kan gi.

FORANDRINGER I ÅRET SOM KOMMER
I fra januar 2018 blir det en del forandringer i arbeidet her i Polen. Vi kommer fortsatt til å gjøre mye av det samme vi inntil nå har gjort, men både Michael og Anna er av forskjellige grunner nødt til å reise tilbake til Danmark og USA.

Michael har vært her i Polen i over 3 år og det har vært fantastisk å ha ham her – men vi tror også det er godt for ham å komme litt tilbake til Danmark igjen. Han har vært til stor inspirasjon for menigheten her i Lublin og før han reiste utrykte de også offentlig deres takk for den tjeneste han har gjort her i Lublin, la hendende på ham og sendte ham avgårde med velsignelse.

Michael har ennå et hjerte for Polen og misjon i Europa, men fordi han trenger å få litt mer styr på blant annet det økonomiske området har han valgt å reise tilbake til Danmark. Vi kommer fortsatt til å ha kontakt med ham og vet at Gud vil både lede ham og føre ham inn i ennå større ting.

Anna har også vært en stor velsignelse for arbeidet her i Polen, men er nødt til å reise tilbake til USA for å få tak i nye støttepartnere. De siste måneder har hun ikke hatt særlig mye å leve av og selv om hun egentlig ønsker å fortsette her i Polen har hun innsett at hun blir nødt til å reise tilbake for å prøve å øke hennes månedlige støtte.

Dette betyr at det i fra januar 2018 kun er Kasia og meg igjen som Nations Calling misjonærer her i Polen. Vi kommer fortsatt til å gjøre de samme ting, men kommer ikke til å ha like mye hjelp som før og derfor vil hverdagen bli en del annerledes. Selv om dette er en relativt stor forandring føler vi oss trygge på at Gud er med i de forandringer som skjer og er derfor spent på hva Han har forberedt for 2018. Europa trenger Jesus - Jesus trenger arbeidere - og arbeidere trenger partnere som kan sende dem ut.

ET LEGEME - MANGE LEMMER
I løpet av det siste halve år har det blitt ennå mer levende for meg hvordan Kristi legeme er knyttet sammen av forskjellige lemmer som alle er avhengige av hverandre.

Det er fantastisk å oppleve at folk her i Polen, Europa og ellers rundt om i verden blir velsignet av det arbeid vi gjør, men samtidig vet vi også at vi ikke hadde kunne gjøre det vi gjør om ikke det var for dere som står sammen med oss.

De som blir velsignet av vår tjeneste blir faktisk velsignet fordi det er andre mennesker som gjør det mulig for oss å gjøre det vi gjør. Det er med andre ord lemmer på Kristi legeme som gjør det mulig for oss (som også er lemmer på legemet) til å velsigne andre lemmer på Kristi kropp - noen av dem i helt andre verdensdeler.

Tenk hvor fantastisk denne sannhet er! Jeg kan ved mine valg velsigne andre lemmer på Kristi legeme og på den måten være med å styrke helheten. På samme måte som de forskjellige lemmer på legemet er avhengig av hverandre er også vi som lemmer på Kristi legeme avhengig av hverandre.

Kasia og jeg er derfor utrolig takknemlig for alle dere som står sammen med oss i arbeidet for Guds rike. Fordi dere velsigner oss blir andre lemmer på legemet styrket og utrustet til tjeneste. Når disse blir styrket vil de igjen styrke andre og som ringer vi vannet sprer velsignelsen seg.

Må Gud rikelig velsigne deg og jeg ber om at 2018 vil bli et år hvor du vil få oppleve ennå mer av Guds godhet. Han er trofast og vil lede deg hele veien. Hold deg nær til Ham og han vil holde seg nær til deg!